УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия за ползване на услугите на Doctorsonline.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уеб сайта Doctorsonline.bg.

Ако не сте съгласни с посочените Условия за ползване, моля не използвайте Doctorsonline.bg!

I. Общи разпоредби

С разглеждането и/или ползването на съдържанието на Doctorsonline.bg (продуктите, софтуера, услугите и уебсайта), наричани общо УСЛУГИ в този документ, вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с посочените УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите персонална отговорност по действащото българско законодателство. Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ се отнасят с пълна тежест към всички раздели в Doctorsonline.bg:

 1. Диференциална диагноза;
 2. Онлайн консултация;
 3. Медицински указател;
 4. Медицински ресурси;

Уеб сайта Doctorsonline.bg е собственост и се поддържат от “Докторсонлайн.бг” ООД. “Докторсонлайн.бг” ООД, ЕИК 203431207 Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Р.България. Общите условия за ползване представляват правнообвързващо споразумение между Вас и “Докторсонлайн.бг” ООД.

Ако не е прието друго в писмен вид с “Докторсонлайн.бг” ООД, Вашето споразумение с “Докторсонлайн.бг” ООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ.

II.Общи понятия

Съобразно Общите условия изброените понятия са със следното значение:

“Услуга/и” на сайтовете включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Doctorsonline.bg ;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на Doctorsonline.bg .
 • получаване на email и други информативни документи от регистрираните за услугата Потребители на Doctorsonline.bg ;
 • изпращане и получаване на медицинска информация чрез услугата “онлайн консултация” в Doctorsonline.bg ;
 • търсене и получаване на вероятни медицински диагнози чрез услугата “диференциална диагноза на Doctorsonline.bg ;

„Изпълнител“ е всяко физическо или юридическо лице, което участва в определена услуга (категория) на Doctorsonline.bg с персонален профил и за което може да се гласува и коментира, ако “Изпълнителят” е позволил (маркирал) тази опция.

“Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на която и да е от категориите на Doctorsonline.bg.

“Партньор” е всяко лице, с което “Докторсонлайн.бг” ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните и нерегистрираните Потребители на Doctorsonline.bg.

“Злонамерени атаки от трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, кражба на данни и други.

III. Условия при обслужване на Потребителите

 • “Докторсонлайн.бг” ООД не носи отговорност за неправилно тълкуване на предоставената информация (текстове, графики, статии и др.) в Doctorsonline.bg и неговите категории.
 • Текстовете, графиките, изображенията и други материали в Doctorsonline.bg - са единствено с информативно предназначение и нямат за цел да подтикват Потребителя към използване на лекарствени средства с и без лекарско предписание или към самолечение;
 • Ако смятате, че имате нужда от спешна медицинска помощ, моля обадете се незабавно на Вашия личен или 112.
 • Публикуваните статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества адекватната и професионална медицинска грижа, преглед, съвет или лечение. Винаги се консултирайте с вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани със здравето ви. Не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, след прочетена в Doctorsonline.bg информация.
 • Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг медицински специалист. Не използвайте лекарства или лекарствени средства без внимателно да прочетете листовката с указания за тяхната употреба. “Докторсонлайн.бг” ООД не носи отговорност за предприето самолечение от страна на Потребителя.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД не носи отговорност за получени вреди върху вашето здраве , настъпили във връзка с публикувана в Doctorsonline.bg информация.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД чрез Doctorsonline.bg не препоръчват използването и не гарантират качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД си запазва правото да посочва използваните в Doctorsonline.bg източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията.
 • Информацията в профилите на Медицински указател е на база публични регистри на Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК), а допълнените или обновени профили са предоставени от самите “Изпълнители” (контрагенти).
 • “Докторсонлайн.бг” ООД не проверява и не носи отговорност за достоверността на данните в профилите в Медицински рейтинг; отговорността за достоверността на тези данни се носи от подателите им, за които в базата данни се записват и съхраняват IP адрес и дата и час на заявката за създаване/обновяване на профил.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД не носи отговорност за съдържанието на коментарите, публикувани в Doctorsonline.bg; отговорността за съдържанието на коментарите се носи от авторите им, за които в базата данни се записват и съхраняват IP адрес, e-mail адрес, дата и час на публикуване на коментара.
 • ”Докторсонлайн.бг” ООД не взима страна в спорове между посетители на сайта. В частност “Докторсонлайн.бг” ООД не удовлетворява искания за премахване от сайта на коментари, които не съдържат призиви към насилие и т.н.

IV. Общо и потребителско съдържание

 • Нямате право да разпространявате или да публикувате в Doctorsonline.bg клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;
 • При ползването на Doctorsonline.bg вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.
 • Участвайки в оценяване и коментари на “Изпълнител” в Медицински указател се задължавате да спазвате добрия тон на общуване, да не коментирате с цел злепоставяне и да публикувате недоказани с факти твърдения или измислени истории. Задължавате се да не нанасяте психически травми на “Изпълнителя” чрез коментарите си.
 • Използването на съдържанието предполага да не използвате език, които обижда и дискриминира на религиозна, расова, националистическа, полова, сексуална, възрастова, образователна и др. основа.
 • Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате в Doctorsonline.bg без изричното изразено писмено съгласие на “Докторсонлайн.бг” ООД материали съдържащи реклама на продукт или услуга.
 • Вие приемате, че съдържането, което публикувате в Doctorsonline.bg може да бъде редактирано, премахвано или модифицирано едностранно от администраторите на Doctorsonline.bg.
 • Съдържанието създадено от регистрирани и нерегистрирани потребители на Doctorsonline.bg се записва постоянно, както и email и IP адресите . Ето защо дори и нерегистрираните потребители не са анонимни.

V. Авторски права

 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД уважава авторските права, като винаги, когато е въможно, посочва автора, източника и т.н., но ако не е договорено друго.
 • ”Докторсонлайн.бг” ООД не изплаща хонорари за публикуваните материали на авторите им;
 • Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в сайтовете на Doctorsonline.bg в обема и вида, предоставени чрез RSS файлове (XML файлове) за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за “Докторсонлайн.бг” ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на сайта и посочване на линк към него.
 • Всяко копиране на структура и дизайн на Doctorsonline.bg се приема като нарушение на интелектуалната собственост.

VI. Съдържание предоставено от трети страни

 • “Докторсонлайн.бг” ООД е разпространител на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Doctorsonline.bg, са тези на съответните автори (и) или представители (и), а не на “Докторсонлайн.бг” ООД. “Докторсонлайн.бг” ООД не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД работи с рекламни дружества, които са трети страни. Възможно е тези рекламни дружества да използват информация относно посещенията ви на Doctorsonline.bg с цел по-точно позициониране на рекламните банери.

VII. Конфиденциалност

 • ”Докторсонлайн.бг” ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 • “Докторсонлайн.бг” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещения и импресии и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя и партньорски директен маркетинг.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Данните на изпълнителите използвани в Медицински указател са публични и на разположение чрез Националната Здравноосигурителна каса. Ползването им в персоналните профили на Медицински указател не представляват нарушение на Закона за защита на личните данни.

VII. Cookies

За правилната работа на сайта www.doctorsonline, в някои от подстраниците се използват cookies. Cookies не са вируси и не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които се прехвърлят на твърдия диск на вашия компютър, което помага на сървърите да разпознаят вашия компютър, когато посетите сайта отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из уеб сайта и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

VIII. Други

“Докторсонлайн.бг” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Doctorsonline.bg.