азотемия

Заболявания при които симптомът е решаващ

Заболявания при които симптомът е определящ

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Азотемия - повишено съдържание на остатъчен азот в кръвта (урея, креатинин, пикочна киселина, пуринови съединения, индикан, парааминохипурова киселина и др.), характеризиращо се със затруднена азототделителна функция на бъбреците и наличие на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нарушена хомеостаза.