автоантитела преципитиращи срещу екстракт от слюнчени и слъзни жлези

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Заболявания при които симптомът е съществен

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!