автоантитела срещу париеталните клетки на стомаха

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Свързани са с гастритите и пернициозната анемия. Париеталните клетки на стомаха секретират интринзинк (вътрешен) фактор, необходим за еритропоезата. Унищожаването на париеталните клетки при хроничен автоимунен гастрит е в основата на етиологията на пернициозната анемия.