азотемия - неотклонно нарастваща

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Заболявания при които симптомът е съществен

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Азотемия (от френски. azote - азот и гръцки haima - кръв) - повишено съдържание на остатъчен азот в кръвта (урея, креатинин, пикочна киселина, пуринови съединения, индикан, парааминохипурова киселина и др.), характеризиращо се със затруднена азототделителна функция на бъбреците и наличие на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нарушена хомеостаза.