автоантитела античернодробни

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Анти-чернодробни антитела (АМА-М2, LKM-1, SLA-LP, LC-1, М2-3Е (BPO), Sp 100, PML, gp 210, SSA/ Ro-52) - използва се пакет от изследвания за откриване на IgG автоантитела срещу различни чернодробни антигени в серум.