адинамия

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

 1. АПЛАСТИЧНА АНЕМИЯ (КОСТНОМОЗЪЧНА ХИПОПЛАЗИЯ)
 2. ВИРУСЕН ХЕПАТИТ В (ИКТЕРИЧНА ФОРМА) - HEPATITIS VIRALIS B
 3. ГРИП - GRIPPE
 4. ИДИОПАТИЧЕН МИОКАРДИТ (ИЗОЛИРАН АЛЕРГИЧЕН МИОКАРДИТ, МИОКАРДИТ НА АБРАМОВ - FIEDLER) - MYOCARDITIS IDIOPATHICA (MYOCARDITIS FIEDLERI)
 5. ИНФИЛТРАТИВНА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА
 6. КРИМСКА КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА (FEBRIS HAEMORRHAGICA)
 7. ОCTPA НАДБЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (СИНДРОМ HA WATERHOUSE - FRIDERICHSEN)
 8. ПЕЛАГРА
 9. ПЪРВИЧЕН ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ (СИНДРОМ HA CONN)
 10. САЛМОНЕЛО3А (SALMONELLOSIS)
 11. СПИН (СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ) - AIDS (ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROM)
 12. ТИРЕОТОКСИКОЗА, ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ, БАЗЕДОВА БОЛЕСТ
 13. ТОКСИЧЕН АДЕНОМ HA ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА, БОЛЕСТ HA PLUMMER
 14. ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА С БЪБРЕЧЕН СИНДРОМ - (FEBRIS HAEMORRHAGICA, NEPHROSONEPHRITIS HAEMORRHAGICA)
 15. ХИПО- И АВИТАМИНОЗА ВИТАМИН С (СКОРБУТ) - HYPO- ЕТ AVITAMINOSIS С (SCORBUTUS)
 16. ХИПОПИТУИТАРИЗЪМ, ХИПОФИЗНА КАХЕКСИЯ, БОЛЕСТ HA SIMMONDS
 17. ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, УРЕМИЯ
 18. ХРОНИЧНА НАДБЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ХРОНИЧЕН ХИПОКОРТИЦИЗЪМ, БОЛЕСТ HA ADDISON
 19. ХРОНИЧНА ХЕМАТОГЕННО ДИСЕМИНИРАНА ТУБЕРКУЛОЗА НА БЕЛИЯ ДРОБ

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен