азооспермия (липса на сперматозоиди в семенната течност)

Заболявания при които симптомът е решаващ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е определящ

Не са открити свързани заболявания!

Заболявания при които симптомът е съществен

Заболявания при които симптомът е несигурен

Не са открити свързани заболявания!

Азооспермия (от др.гр. ἀ - липса, ζῷον - живот и σπέρμα - семе) - патологическо състояние, при което в еякулата отсъстват сперматозоиди. Азооспермията се явява една от причините за мъжкото безплодие. Азооспермията се установява чрез анализ на еякулата (спермограма).