ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Вие сте пациент или лекар? Имате симптоми които желаете да проверите? Аз съм Eddy - медицинска онлайн диференциалнo-диагностична система.
  1. Избор на симптоми
  2. Получаване на диагноза

Въведете характеристики на Вашия профил

Въведете симптом/и, резултат от изследване и т.н.

След като въведете всички ваши симптоми или изследвания, натиснете бутона "Към диагноза" за да видите всички възможни резултати.
Досега избрахте

Преди да започнете имайте предвид следното:

  • Диагностичният алгоритъм не ви генерира диагноза;
  • Системата представя списък с вероятни диагнози въз основа на информацията, която сте въвели;
  • Получените резултати не бива да предизвикват безпокойство у вас;
  • Вашето състояние може да бъде оценено реално само от медицински специалист!

Съвети при въвеждане на симптомите и изследванията:

  • Започнете да въвеждате симптом, след което направете избор от падащото меню. След всеки избран симптом можете да добавите други. Добавянето на симптом става с натискане на бутона “добави симптом”.
  • За по-добри резултати посочете няколко симптома, като наблегнете на най-важните.
Симптоми и синдроми