търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Гастроентерология

Хроничен хепатит В

Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 10.03.2016 г.

Епидемиология и социална значимост на хепатит В

Източник: Fotolia/vchalup
НВV е разпространен само сред хората и шимпанзетата. Инфекцията с НВV е една от най-честите в света. На планетата 2,5 милиарда души (1/3 от населението на Земята) са имали контакт с този вирус, а 350 млн. са инфектирани (вкл. и т. нар. „носители” на HBsAg) и са с риск да загинат от декомпенсирано хронично чернодробно заболяване, хепатоцелуларен карцином (НСС) и/или хепатит D вирусна (HDV) инфекция. Има съобщения, че броят на инфектираните с НВV е нараснал от 350 на 400 млн. души в света. Болшинството от тях се намират в Югоизточна Азия (≈75%), като в този регион НВV е най-честата причина за остра чернодробна недостатъчност (80%); за хронични чернодробни заболявания (73-80%) и НСС (≈80%). В САЩ 2 млн. души са с хроничен хепатит В.

Всяка година от 328 000 до 1 милион души в света умират от чернодорбни заболявания причинени от хепатит В вирус. Ходът на НВV инфекцията е много вариабилен – от неактивно носителство до прогресивно хронично чернодробно заболяване, цироза и НСС. НВV е най-честата причина за НСС, въпреки че в някои развити страни с ниско разпространение на НВV инфекцията (Западна Европа, САЩ и Япония), хепатит С вирусът (НСV) вече има водеща роля.

Рискът от първичен чернодробен рак е поне 100 пъти по-голям при НВV инфектирани в сравнение с останалото население. Цената за диагноза и терапия на хроничните НВV-чернодробни заболявания е 3,3 пъти по-висока в сравнение със средната цена при другите заболявания. Изчислено е, че лечението на хроничния хепатит В е по-изгодно отколкото на цирозата (USD 19 000 - 22 000) и чернодробната трансплантация (US$ 89 000).

Честотата на острия хепатит В в САЩ е намаляла с 80%, предимно при децата под 15 годишна възраст през 2004г. спрямо 1987г. (след въвеждане на програмата за ваксинация). Това намаление обаче не кореспондира с хроничния хепатит В. Цената за лечение на хроничната НВV инфекция се е повишила от US$ 375 млн. през 1990г. на 1,5 млрд. USD през 2003г. Увеличените разходи най-вероятно се дължат предимно на използваните нови и скъпоструващи медикаменти за лечение на хроничния хепатит В, а не на значително увеличение броя на болните. Вирусните хепатити и техните усложнения представляват сериозен социално-икономически проблем и и са в тежест за обществото.

Авторски колектив:
Автор:
Доц. Николай Кръстев,дм

Рецензенти:
Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн
Проф. д-р Генчо Генев, дмн


Медицинско издателство ЛАКС БУК ЕООД
гр. Пловдив,
тел.: 0899/ 190 200