АОРТНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Решаващи симптоми за заболяването

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

 1. анамнеза - анкилозиращ спондилит
 2. анамнеза - атеросклероза
 3. анамнеза - дисекираща аневризма на аортата
 4. анамнеза - инфекциозен ендокардит
 5. анамнеза - кистозна медионекроза на аортата
 6. анамнеза - прекаран ревматизъм
 7. анамнеза - ревматоиден артрит
 8. анамнеза - синдром на Marfan
 9. анамнеза - хипертонична болест
 10. ЕКГ - ляв бедрен блок
 11. ЕхоКГ - обемно обременена лява камера
 12. ЕхоКГ - увеличен ТДРЛК и ТСРЛК
 13. ЕхоКГ - фино трептене на предното митрално платно
 14. кръвно налягане артериално систолично повишено
 15. пулс капилярен (симптом на Quinke)
 16. рентген на сърцето - "митрализиране" на сърцето вследствие на разширяване и на лявото предсърдие
 17. синкоп
 18. стенокардия
 19. сфигмограма - ниско разположена инцизура
 20. сърцебиене
 21. тон II на аортата отслабен или липсващ
 22. ФКГ - аортна съставка на II тон (А2) намалена или липсваща
 23. ФКГ - систоличен клик по левия ръб на стернума
 24. ФКГ - систоличен кресчендо-декресчендо шум в основата
 25. шум в ушите
 26. шум пресистоличен на върха
 27. шум систоличен на аортата

Несигурни симптоми за заболяването