АНТРАКС (БЕЛОДРОБНА ФОРМА) - ANTHRAX

Решаващи симптоми за заболяването

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

При болестта АНТРАКС (БЕЛОДРОБНА ФОРМА) - ANTHRAX няма решаващи симптоми!

Несигурни симптоми за заболяването