АНТРАКС HA КОЖАТА (СИНЯ ПЪПКА, СИБИРСКА ЯЗВА) - ANTHRAX (PUSTULA MALIGNA)

Решаващи симптоми за заболяването

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

Несигурни симптоми за заболяването