АЛКАПТОНУРИЯ (ALCAPTONURIA)

Решаващи симптоми за заболяването

При болестта АЛКАПТОНУРИЯ (ALCAPTONURIA) няма решаващи симптоми!

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

Несигурни симптоми за заболяването