АКРОМЕГАЛИЯ (ХИПЕРПИТУИТАРИЗЪМ)

Решаващи симптоми за заболяването

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

Несигурни симптоми за заболяването