АДИПОЗО - ГЕНИТАЛНА ДИСТРОФИЯ (СИНДРОМ HA BABINSKI - FROHLICH)

Решаващи симптоми за заболяването

При болестта АДИПОЗО - ГЕНИТАЛНА ДИСТРОФИЯ (СИНДРОМ HA BABINSKI - FROHLICH) няма решаващи симптоми!

Определящи симптоми за заболяването

Съществени симптоми за заболяването

Несигурни симптоми за заболяването