търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Вътрешни болести

Болести на сърдечно-съдовата система

Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 15.05.2017 г.

Суправентрикуларна пароксизмална тахикардия [Tachycardia paroxysmalis supraventricularis]

Определение: внезапно, значително учестяване на сърдечната дейност от преждевременни импулси, изхождащи над снопа на His.
Етиология: вродени и придобити сърдечни заболява-ния, WPW синдром, симпатикотония, при заболявания извън сърцето /на ЦНС, храносмилателна система и др./, хипокалиемия, хипокалциемия, ацидоза, хипертиреоидизъм, интоксикации и идиопатична суправентрикуларна пароксизмална тахикардия.
Клиника: внезапно учестяване на сърдечната дейност над 180 удара в минута, болка зад гръдната кост, неспокойствие, бледост сменяща се с цианоза, тахипнея, учестен и малък пулс/не може да се изброи/, появяват се и признаци на остра сърдечна недостатъчност. ЕКГ-увеличена сърдечна честота, скъсен но еднакъв интервал, деформирана или липсваща „Р“ вълна, нормални камерни комплекси, данни за WPW синдром.
Лечение:
I. Вагусова стимулация.
Прави се под ЕКГ контрол чрез:
1. Дразнене на фаринкса с шпатула, за да се предизвика гадене и повръщане.
2. Булбопресио-постепенен значителен натиск върху очните ябълки /опасност от отлепване на ретината/.
3. Опит на Valsalva-енергично усилие за издишване при затворен нос и уста, след максимално дълбоко вдишване.
4. Едностранен натиск на десния каротиден възел, на нивото на ларинкса, непосредствено до предния ръб на musculus sternocleidomastoideus. Натиска се силно, за 10-20 секунди.
5. Навеждане на тялото с глава между коленете и продължително задържане на дишането.
6. В кърмаческата възраст освен булбопресио се прави и поставяне на торбичка с лед върху устата и носа. Държи се 20-30 секунди.
При неуспех:
II. Медикаментозно лечение, също под ЕКГ контрол.
1. Verapamil [Isoptin] 0,1mg[100µg]/kg/ЕД-венозно капково за 20 минути.При нужда може да се повтори след 30 минути, до обща доза 10mg.
Лекарствени форми: ампули 2,5% 2ml 5mg и 2,5% 10ml 25mg; таблетки 40; 80; 120mg; депо-таблетки 80; 120; 240 mg.
Странични ефекти: главоболие, световъртеж, хипо-тензия, брадикардия, AV блок, асистолия.
Противопоказания: свръхчувствителност, AV блок II и III степен, кардиогенен шок, конгестивна сърдечна недостатъчност, изразена хипотензия, камерна тахикардия, WPW синдром, лекувани с бета блокери, кърмачета.
Ако няма ефект:
2. Adenosin [Adenocor] 0,2mg [200µg]/kg/ЕД-венозно бързо за 2 секунди. При неповлияване през 2 минути може да се направи още 1-2 пъти, по 0,Зmg/kg/ЕД.
Лекарствени форми: ампули 6mg 2ml.
Странични ефекти: главоболие, гръдна болка, зачервяване на лицето, задух, неясно виждане, хипотензия.
Противопоказания: AV блок II и III степен, SSS /синдром на болния синус/, бронхиална астма.
Прилага се само в интензивни отделения с възможности за сърдечно мониториране и кардиореспираторна реанимация.
При неповлияване:
3. Ajmalin [Gilurytmal, Tachmalin] 1 mg/kg/ЕД- венозно капково за 20 минути, но вливането се прекратява при спиране на пристъпа.
Лекарствени форми: ампули 50mg 2ml и 50mg 5ml; таблетки 25 и 50mg.
Странични ефекти: повръщане, горещи вълни, главоболие, зрителни смущения, удължаване на PQ интервала и разширяване на QRS комплекса.
Противопоказания: изразена хипотензия, сърдечна недостатъчност III степен, миокардит, AV блок, чернодробна недостатъчност.
Ако няма ефект:
4. Amiodaron [Cordaron] 5mg/kg/ЕД-венозно за 5 минути. Следва инфузия с 3 mg/kg/24h, като вливането се прекратява при спиране на пристъпа.
По 10 mg/kg/24h, на 2-3 пъти перорапно. След 7-10 ден се намалява на 5 mg/kg/24h.
Лекарствени форми: ампули 5% 3ml 150mg; таблетки 100 и 200mg.
Странични ефекти: атаксия, задух, пневмонити до фиб-роза, зрителни смущения до кърваво виждане, загуба на съзнание, брадикардия, синус арест.
Противопоказания: свръхчувствителност, SA блок, AV блок II и III степен, застойна сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок, хипотензия, бронхиална астма, Парки-сонова болест, хипо- или хипертиреоидизъм.
Не се прилага заедно с бета-блокери и верапамил -опасност от брадикардия и проводни нарушения.
При неповлияване:
5. Lanatosid С [Isolanid, Ceglunat] 0,04mg[40µg]/kg/24h, като дозата за насищане се внася за 24h - венозно или мускулно, чрез 3 апликации през 8 часа.
Лекарствени форми: ампули 0,4mg 2ml; разтвор 0,1% 20ml, 7 капки=0,25mg; таблетки 0,25mg.
Странични ефекти: повръщане, диария, намалено зрение, ксантопсия, фотофобия, диплопия, аритмия, брадикардия, бигеминия, тригеминия, политопна екстрасистолия, AV блок, коронароспазъм.
Противопоказания: подчертана брадикардия, AV блок, тежки миокардни дегенеративни изменения, чести стенокардии пристъпи, камерна екстрасистолия, миокарден инфаркт, хипокалиемия, хиперкалциемия.
Токсичността му се повишава при: тиреотоксикоза, магнезиев и калиев дефицит, калциеви препарати, резер-пин, адреномиметици, бета-блокери.
Сърдечните гликозиди и Verapamil са противопоказани при суправентрикуларна тахикардия с WPW синдром-опасност от внезапна сърдечна смърт.
Amiodaron и Verapamil са противопоказани при тежка застойна сърдечна недостатъчност и кардиоге-нен шок.

Тогава се предприема:
III. Електрическо кардиоверзио с начална доза 0,5-1,0 W/s.
Ако липсва ефект втората доза се удвоява.
При болни в кардиогенен шок веднага се предприема електрическо кардиоверзио, а не вагусова стимулация или медикаментозно лечение.
При чести пристъпи се назначава лечение в интервалите с:
Amiodaron 10mg/kg/24h, на 2-3 пъти перорално.След 7-10 дни дозата се намалява на 5mg/kg/24h.           или
Atenolol 1mg/kg/24h еднократно сутрин, пер ос.
Лекарствени форми: таблетки 25; 50; 100 mg.
Странични ефекти: брадикардия, хипотензия, задух, болки в гърдите, сърдечна недостатъчност, отоци, AV блок II и III степен, световъртеж, студени крайници, безсъние, летаргия, депресия, нарушения на паметта, кошмари, диария, запек.
Противопоказания: свръхчувствителност, брадикардия, кардиогенен шок, белодробен оток, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, синодална дисфункция, AV блок при болни без pacemaker.
Авторски колектив:
Стоян Миленков

Използвана литература:
Спешна педиатрия