ЗА НАС

DoctorsOnline.bg е интегрирана здравна платформа, предлагаща диференциална диагноза онлайн, която може да се ползва за бърза справка по заболявания и симптоми. Друга част от сайта е ориентирана към пациентите, които желаят второ медицинско мнение по документи - виртуално диагностично-консултативен център, с възможност за избор на специалист и получаване на медицинско заключение или препоръки. В медицинския указател може да откриете актуални данни за лекари, дентални лекари и медицински заведения в България, а в медицински ресурси - медицинска информация, подходяща за широк кръг читатели.