търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

 • Проблеми със съня

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 14.11.2017 г.
  Статията е предназначена за пациенти
  Болните, които провеждат противотуморно лечение могат да имат проблеми със съня или да заспиват по-трудно от обичайното. Споделете с екипа какво трудности изпитвате със съня , така че да получите нужната помощ, за да спите по-добре. Добрият сън е ...
 • Поведение и алгоритми при отравяне

  Автор: DoctorsOnline, публикувано на 28.01.2016 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Ксенобиотиците-отрови съществуват и ежедневно присъстват в професионалната и битова среда на хората като непрекъснато се налага да се избягват или контрират. Да се профилактират или лекуват последиците от взаимодействието на човека с токсините-ксеноб...
 • Препоръки за лечение на сексуално предаваните инфекции

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 04.07.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Причинител: Treponema pallidum Диагностика Дефинитивни методи за диагностика: микроскопия на тъмно зрително поле, директен имунофлуоресцентен тест (direct fluorescence antibody test, DFA), полимераза верижна реакция (polymerase chain reaction, ...
 • Статия от медицински специалистСтатия от медицински специалист
 • Предиабет и здравен риск

  Автор: Иван Тодоров Данов, публикувано на 29.02.2016 г.
  Статията е предназначена за пациенти
  Нормалната стойност на кръвната захар сутрин на гладно е до 6,1 ммол/л (в Европа). Предиабетът включва две състояния - заедно или поотделно: кръвната захар сутрин нагладно между 6,1 - 7,0mmol/L; на 2-рия час след провеждане на ОГТТ (виж по-до...