търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

 • Болести на отделителната система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 15.05.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Определение : Остро настъпваща енцефалопатия при бъбречни заболявания (най-често остър гломерулонефрит), протичащи с хипертензия. Касае се за рязко покачване на артериалното налягане с последващи : спазъм на мозъчните съдове, мозъчен оток, а понякога...
 • Болести на храносмилателната система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 27.06.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Етиология: най-чести етиологични фактори са аномалиите на жлъчните пътища (водещи до затруднено оттичане на жлъчката), възпалителни заболявания на жлъчкоотводящата система, повишена еритроцитна хемо-лиза, муковисцидоза, затлъстяване, фамилна обремене...
 • Болести на дихателна система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 05.05.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Етиология: варици на септума,чуждо тяло,травма, аденоидни вегетации,риносинузити.хеморагични диатези, хипертензия.малигнени заболявалия,луес,хормонални контрацептиви, антикоагуланти, продължително излагане на силно слънчево греене. Клиника: внезапно...
 • Болести на кръвотворната система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 27.06.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Определение: бърза загуба на кръв, над четвърт от кръвния обем. Етиология: фетоматеринска трансфузия, руптура на пъпна връв, кървене от пъпа, хеморагична болест на новороденото, наранявания, злополуки, операции, травми на вътрешни органи, варици н...
 • Болести на нервната система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 27.06.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Определение: полиетиологичен синдром, протичащ с тежка симптоматика, опасност от мозъчно вклиняване и фатален изход. Етиология: възпалителни (менингоенцефапити) и съдови заболявания на мозъка, травми, хидроцефалия, тумори, абсцеси, интракраниални ...
 • Болести на ендокринната система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 27.06.2017 г.
  Статията е предназначена за медицински специалисти, лекари, дентални лекари и фармацевти
  Определение: остро усложнение на захарния диабет, дължащо се на инсулинов дефицит, водещ до тежки последици във въглехидратната, белтъчната, мастната и водно-солевата обмяна. Клиника: тежки, задълбочаващи се дехидратация,[суха кожа и лигавици, сух...
 • Болести на сърдечно-съдовата система

  Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 15.05.2017 г.
  Статията е предназначена за пациенти
  Определение: внезапно, значително учестяване на сърдечната дейност от преждевременни импулси, изхождащи над снопа на His. Етиология: вродени и придобити сърдечни заболява-ния, WPW синдром, симпатикотония, при заболявания извън сърцето /на ЦНС, храно...