търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Фармакология

Странични ефекти на лекарствата

Автор: DoctorsOnline.bg, публикувано на 09.03.2016 г.

Странични ефекти и от какви лекарства се причиняват

Източник: Fotolia/Diyanski
 • Главоболие: атропин, витамин А, индометацин, нитропрепарати, тетрахлорвъглерод, феноли;
 • Отслабване на вниманието: невролептици, анксиолитици, сънотворни, седативни, антиепилептични, H1-блокери, клонидин, метилдопа;
 • Нарушено равновесие и атаксия: барбитурати, бромати, хинин, невролептици, бензодиапини, атропинови, беладона, антиепилептични, опиати, пиперазин;
 • Сънливост: барбитурати, бензодиазепинови, антихистаминови и антисеротонинови, опиати, атропинови, сърдечни гликозиди, салицилати, хинин
 • Безсъние: кофеин, антиастматични адреномиметици, антидепресанти, централно действащи анорексигенни, назални деконгестанти (ксилометазолин и др.), леводопа, ретизид, продължителна злоупотреба със сънотворни;
 • Халюцинации и делир: атропинови, беладона, опиати, кофеин и подобни, салицилати, амфетамин, никотин, камфора, хлорвъглеводороди, сърдечни гликозиди, феноли, антипаркинсонови медикаменти;
 • Гърчове: кофеиниподобни, амфетамин,феноли, атропинови, камфора, изониазид, витамин Д, салицилати, НСПВС, инсулин, никотин, хинин, налидиксова киселина, фенотиазини, карбамазепин;
 • Екстрапирамидни симптоми: метоклопрамид, домперидон, цизаприд, литиеви препарати, фенотиазини, амитриптилин, ретизид, флунаризин, хлороквин;
 • Парализи и полиневрит: сулфонамиди, полимиксини, недеполяризиращи (конкурентни) периферни миорелаксанти, талий, живак;
 • Фармакогенен паркинсонизъм: невролептици /фенотиазини, бутирофенони/, при продължително (месеци) лечение;
 • Миоза: опиати, антихолинестеразни, кофеин, никотин, фенотиазини, клонидин, ретизид;
 • Мидриаза: атропин и атропиноподобни, папаверин, адреномиметици, амфетамин, хинин, хинидин, антихистаминови, карбамазепин, трициклични антидепресанти, фенотиазини;
 • Зрителни смущения: хинин, хинидин, сърдечни гликозиди, атропин и атропиноподобни, пиперазин, трихексифенидил (паркизан);
 • Саливация: антихолинестеразни (холинергични) средства (галантамин, неостигмин и др.), живак, никотин, някои билки (чемерика и др.);
 • Ксеростомия (сухота в устата): М-холинолитици (атропин и др.), Н1-блокери, антидепресанти, невролептици
 • Упорито повръщане: салицилати, цитостатици, имуносупресори, глюкокортикостероиди, НСПВС, антикоагуланти, ациди борици;
 • Улцерогенен ефект: глюкокортикостероиди, НСПВС, ретизид;
 • Диария: салицилати, сърдечни гликозиди, антихолинестеразни, лаксативни, колхицин, железни препарати
 • Остра чернодробна дистрофия: халотан, хлороформ, колхицин, парацетамол;
 • Ацидотично дишане (тип Kussmaul): салицилати, оксалова киселина, аминокиселинни разтвори, трициклични антидепресанти, налидиксова киселина
 • Остър белодробен оток: опиати, сърдечни гликозиди, колхицин, салицилати, халоперидол, нифедипин, салбутамол
 • Бронхоспазъм: тубокурарин, морфиномиметици, атропин, блокиращи b2-адренорецептори в бронхите (окспренолол, пиндолол, пропранолол);
 • Апноични пристъпи: опиати, барбитурати, периферни миорелаксанти, колхицин, мента, метотрексат
 • Брадикардия: сърдечни гликозиди, хинин, хинидин, адренолитични, антихолинестеразни, опиати, барбитурати, ретизид, калциеви анатагонисти, миорелаксанти, клонидин, фенитоин, амиодарон
 • Тахикардия: неселиктивни-адреномиметици, бета-адреномиметици, М-холинолитици, фосфодиестеразни инхибитори, амфетамин, антихистаминови, назални деконгестанти, карбамазепин, тиреомиметици, трициклични антидепресанти, миорелаксанти
 • Артериална хипертония (хипертензия): адренергични, амфетамин, глюкокортикостероиди, ACTН, назални деконгестанти, фенотиазини, МАО-инхибитори, НСПВС, ерготамин, кофеин, карбамазепин, естрогенсъдържащи препарати;
 • Артериална хипотония (хипотензия): бета-блокери, адренолитични средства, диуретици, опиати, АХС, МАО-инхибитори, нитропрепарати, антидепресанти, миорелаксанти, фенотиазинови, бензодиазепини, железни препарати, фенитоин, хинидин, карбамазепин, лидокаин;
 • Ортостатичен колапс: метилдопа, фенотиазинови невролептици (при инжектиране), фуроземид, ганглиоблокери;
 • Сърдечна недостатъчност: бета-блокери /особено тези с мембраностабилизираща активност/, глюкокортикостероиди;
 • Тромбози: съдържащите естрогени контрацептивни средства (особено при жени с варици, захарен диабет, затлъстяване, артериална хипертония);
 • Флебитогенен ефект: при венозно инжектиране - цефалоспорини, пеницилини, тетрациклини, полимиксини, макролиди, хлорамфеникол, но-шпа;
 • Метхемоглобинемия с цианоза: сулфонамиди, нитропрепарати, метиленово синьо, фенацетин, метоклопрамид, витамин К;
 • Апластична анемия: цитостатици, метамизол, имуносупресори, сулфонамиди, хлорамфеникол, фенитоин, колхицин, метронидазол, НСПВС;
 • Хеморагични прояви: хепарин и нискомолекулните хепаринови фракции, цитостатици, имуносупресори, колхицин, салицилати;
 • Задръжка на течности: глюкокортикостероиди, минералкортикоиди, АСЕ инхибитори;
 • Понижена температура: барбитурати, опиати, бензодиазепини, нитропрепарати, оксалова киселина, карбамазепин, халоперидол, фенотиазини, НСПВС;
 • Остър подагричен пристъп: салидиуретици, цитостатици (особено прилечение на високобройни форми на левкемия вследствие усилен разпад на нуклеопротеини и свръхпродукция на урати);
 • Обриви: фенитоин, йодни препарати, карбамазепин, бромови препарати, средства съдържащи хром и живак, хинин, антибиотици, салицилати,сулфонамиди, сърдечни гликозиди, опиати, ретизид, бета-блокери;
 • Изпотяване: антихолинестеразни средства (холинергични) средства;
 • Алопеция: цитостатици, колхицин, амиодарон;
 • Смущения в половата функция (намалено либидо,фармакогенна импотенция, забавена еякулация): алфа-блокери, бета-блокери, клонидин, ганглио-блокери, анксиолитици, невролептици, сънотворни, седативни, някои хормонални препарати;
 • Хипокалциемия: диуретици, глюкокортикостероиди, валпроати, карбамазепин, фенитоин, антиестрогени;
 • Хипогликемия: инсулин, сулфанилурейни препарати, салицилати, бета-блокери, амфетамин;
 • Медикаментозни алергични реакции:
  • уртикария: пеницилини, салицилати, сулфонамиди, аминогликозиди, барбитурати;
  • анафилаксия: пеницилини, йодсъдържащи рентгеноконтрастни средства, декстран;
  • хемолитична анемия: сулфонамиди, пеницилини, цефалоспорини, фенацетин, хинин, хинидин, метилдопа, анестезин, аналгин, метиленово синьо;
  • серумна болест: пеницилини, сулфонамиди, серуми, ваксини;
  • фотосенсибилизация: сулфонамиди, фенотиазини, хидрохлортиазид, налидиксова киселина, глибенкламид (манинил);
  • контактен дерматит: хлорамфеникол, неомицин, сулфонамиди, Н1-блокери, ланолин;

Авторски колектив:
ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК
VIII издание

Автор:
Стоян Благов Миленков


Медицинско издателство ЛАКС БУК ЕООД
гр. Пловдив,
тел.: 0899/ 190 200