търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Инфекциозни болести

Свински грип - А (Н1N1)09

Автор: doctorsonline.bg, публикувано на 10.06.2015 г.
Съдържание

История на "свинския грип"

Източник: Diyan Nenov / Shutterstock

       Грипът е остра вирусна инфекция на хората която се предава главно по въздушно-капков път и поразява предимно горните дихателни пътища. Известен е още от дълбока древност. Хипократ (4 век преди н.е.), живял в древна Гърция, е познавал добре заболяването Той е отбелязал, че то има 3 основни форми: с поражение предимно на белите дробове (белодробна), с поражение на стомашно-чревния тракт (стомашно-чревна) и с поражение на нервната система (нервна). Векове наред заболяването е било известно само между хората, като често между тях е имало епидемични взривове (епидемия – масови инфекциозни заболявания между хората при които заболяват от 5 до 30% от населението) и е било смятано само за човешка болест.

       През 1918 г., в края на първата световна война възниква грипна пандемия, при която са били поразени около 500 милиони души и около 40- 50 милиона, а може би и повече са починали. През време на пандемията се явяват и масови заболявания между свинете и за първи път в науката се говори за свински грип, като учените тогава не са могли да открият причинителя нито при хората, нито при свинете. В последното десетилетие обаче, при трупове на починали през 1918 г., заровени и замръзнали в Аляска, е изолиран грипен вирус А ( грипните вируси са 3 вида – А, В и С) с антигенна формула Н1N1 (антиген – частица от вируса, която предизвиква имунен отговор на болния човек или животно). Грипния вирус А има два антигена – хемаглутинин, 16 вида, отбелязван с Н, и невроминидаза, 9 вида, отбелязван с N. Различните комбинации на антигените дават възможност да има 144 вида грипни вируси А – като Н1N1, Н1N2, Н1N4, Н2N1, Н3N2 и т.н. ), но и до сега не е 7 решен въпросът дали първично е възникнало заболяване причинено от вируса на свинския грип и от него е настъпило заразяване на хората или обратното – първично възниква човешкият грипен вирус и от него настъпва заболяване на свинете. Тази хипотеза напоследък се приема за по-вероятна.

      През 1930г. е изолиран първия грипен вирус при свинете, с антигенна формула, също Н1N1. В следващите 60г. са възниквали чести епизоотии (епизоотия - масови инфекциозни заболявания при животните) при свинете и при всички е бил изолиран вирус А с антигенна формула Н1N1. В това време са открити и други животински грипни вируси – за заболяване на кучета, котки, коне, китове, порове, тюлени, норки, птици и др. През 1976 година възниква епизоотия сред свинете, при която се поразяват стотици милиони и това е предизвикало големи икономически загуби в целия свят.

       През 1988 г. се открива нов вирус на свинския грип – А (Н3N2), а след това и други подобни вируси - Н1N2, Н3N1, Н3N2, Н2N3, и грипен вирус С, който не е предизвиквал големи епизоотии. Грипните вируси при хората и различните животни имат еднаква големина, външен вид и антигенна формула, но се отличават помежду си по биохимичния строеж на антигените и генетичния си състав (последователността на аминокиселините и на рибонуклеиновите к-ни за белтъчините и гените на различните вируси е различна). До 2009г. много рядко е настъпвало заразяване на хора от вирусите на свинския грип, само при случаи при които болните са били в много тесен контакт с болните свине.

          Описани са няколко случая през време на епизоотията в 1976 г., когато са заболели няколко десетки във форт Дикс, Ню Джърси, САЩ, от които 5 са починали (4-ма от военната част). При болните и починалите е доказан свински грипен вирус Н1N1. В САЩ през периода 2002-2006 г. са доказани само 12 случая на свински грип при хора.


Авторски колектив:
  • Проф.д-р Генчо Генев, дмн, бивш Ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология при МУ гр.Пловдив
  • Доц.д-р Йорданка Стоилова, дм, Зав.сектор „Епидемиология” към Катедрата по екология, хигиена и епидемиология на факултата по „Обществено здраве”на МУ гр.Пловдив
  • Проф.д-р Желязко Христов, дм, декан на факултета по „Обществено здраве” на МУ гр.Пловдив

Рецензент: проф.д-р Мариана Стойчева, дмн, Ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология при МУ гр. Пловдив

Медицинско издателство ЛАКС БУК ЕООД гр. Пловдив, тел.: 0899/ 190 200