търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Инфекциозни болести

Вирусни хепатити

Автор: DoctorsOnline, публикувано на 20.06.2015 г.
Съдържание

Защо е необходима научно-популярната литература за вирусните хепатити (ВХ)?

Източник: jarun011/Fotolia
     Познанията на населението за вирусните хепатити (ВХ) са ограничени. И това е една от причините за по-широкото им разпространение у нас,в сравнение с напредналите страни в света. Заболелите често търсят медицинска помощ със закъснение и поради това се диагниостицират късно. Късното диагностициране се отразява неблагоприятно, на протичането и лечението на болестния процес, а забавеното изолиране на болните осуетява, своевременното предприемане на профилактичните мерки. При забавяне на лечението инфекциозният процес (ИП), протича тежко, протрахирано с възможност за развитие на остра чернодробна недостатъчност (ОЧН) или, при някои видове хепатити, с развитието на цироза, рак и летален изход. В други случаи се достига до трайна инвалидизация и изключване на пострадалото лице от обществено-политическият живот.
     В първите дни на острата форма на ВХ болестните прояви не са силно изразени, заболелите до известна степен са работоспособни, продължават да ходят на работа, да посещават детските градини и училища, да участвуват в проготовляването и сервирането на хранителни продукти, да имат сексуални контакти в семейството или с други лица, и да създават по този начин реални възможности за разпространението на тези нозологични единици сред човешката популация.
     В този смисъл трябва да се добави още, че клиничните прояви на ВХ, както на острите, така и на хроничните форми, се характеризират със своето многообразие, чести с нехарактерно проявление, поради което, когато поразените нямат необходимите познания, не се сещат за тях, не се тревожат и не търсят специализираната медицинска помощ.. Не рядко и самите общопрактикуващи лекари не са достатъчно насочени и подготвени за тази патология, липсва им необходимия опит, в резултат на което пропускат своевременното разпознаване на новозаболелите.
     Ето защо считаме, че изброените до тук обстоятелства, са достатъчни за аргументите на нуждата и актуалността на здравно-просветната информация посветена на тези нозологични единици.
     Надяваме се, че предлаганата от нас книга ще даде на лицата, които я прочетат, необходимите знания за ВХ и по- специално за техните причинители, за източниците на инфекцията и механизмите на заразяване, за рисковоте групи, за клиничните прояви на различните им разноводности, за начините за поставянето на диагнозите, за прогнозите и методите на лечение и най-вече за профилактиката и борбата с тях. Всичко това, според нас, ще способствува за подобряване на здравното състояние на населението, за реалното намаляване на неговите страдания и за подобряване на качеството на живота му.

Авторски колектив:
Г. Генев, Ж. Христов, Л. Ангелов
Национален център за превенция на инфекциозните и масовите социалнозначими болести

Медицинско издателство ЛАКС БУК ЕООД гр. Пловдив, тел.: 0899/ 190 200