търсене по ключова дума

медицинска специалност

насоченост

Вие сте:


 

Нервни болести

Вестибуларни нарушения

Автор: ВЕСЕЛА ХРИСТОВА ПЕТКОВА, публикувано на 01.09.2016 г.
Статията е предназначена за лекари, дентални лекари и фармацевти

Световъртеж и замаяност

Тази статия е предназначена за специалисти!
В случай, че сте лекар, дентален лекар или фармацевт, моля изберете ниво на достъп (насоченост)!